Privat

Professionel sikring af dine private værdier

Når HB Connection sammensætter et alarmanlæg, tager vi altid udgangspunkt i dine behov. Vi skræddersyer den løsning, der passet præcis til behov og forhold omkring dit hjem eller dit fritidshus.

Alarmanlægget kan eksempelvis bestå af:

- Betjeningspanel til til- og frakobling af alarm
- Rumfølere som reagerer på infrarød varme og bevægelse
- Sirene
- Følere ved døre og vinduer
- Indbrudssikret nøgleboks. Nøglen anvendes ved vægter- og servicebesøg
- Alarmmærkater i vinduer og døre
- Alarm ved strømsvigt
- Signaloverførsel til kontrolcentral
- Mulighed for tilkobling af tryghedsalarm
- Mulighed for områdetilkobling

Priser

Ved køb af trådløst anlæg. Priser fra 3995,- inkl moms
Ved køb af trådført anlæg. Priser fra 4995,- inkl moms

Vær opmærksom på, at mange forsikringsselskaber giver afslag i din husforsikring, når du får installeret alarm af en godkendt installatør.

Serviceabonnement

Et serviceabonnement indbefatter:

- 24 timers tilkald af servicepersonale
- Automatisk test af anlæg og telefonforbindelse 1 gang i døgnet
- Fri ændringsret af forholdsordre. Det vil sige let ændring af reaktionen ved alarm for eksempel i forbindelse med ferie

ABONNEMENTSPRISER RA 99,- PR MDR inkl. moms

Tilkøb

Al anden service efter regning. Det kan være:
Eftersyn og kontrol af anlæg. For eksempel eftersyn 1 gang hvert andet år. Dette kan gøres for en månedlig betaling på 26,50 kr.

Vilkår

Alarmanlægget er ikke bundet til HB Connection som servicefirma. Hvis du opsiger abonnementet, skal du blot vælge et andet godkendt alarmfirma til at servicere anlægget. Driften berøres ikke heraf, idet du har købt - og ikke lejet - alarmen hos HB Connection.